کارل ریموند پوپر

آثار کارل ریموند پوپر

سر کارل ریموند پوپر (Sir Karl Raimund Popper) فیلسوف و دانشمند اجتماعی اتریشی-بریتانیایی بود.

کتاب‌ها