ژوزف مورفی

آثار ژوزف مورفی

جوزف مورفی (Joseph Murphy) در تاریخ  20 مه 1898 در ایرلند متولد شد. او به عنوان وزیر اندیشه در علوم الهی و دینی منصوب شد. مورفی بیش از 30 کتاب نوشت. مشهورترین اثر او "قدرت ذهن ناخودآگاه شما"  است که میلیون ها نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رفته است. وی به مدت نیم قرن مردم دنیا را به آرامش و مهربانی و صلح دعوت کرد و تجربیات و آموخته‌های خود را به شکل کتاب و سخنرانی در دسترس عموم مردم قرار داد .


کتاب‌ها