ژان پل دوبوآ

آثار ژان پل دوبوآ

ژان پل دوبوآ، با لحن تلخ و شیرین آثارش به زوایای پنهان زندگی انسان مدرن و آرزوها و اضطراب‌های او می‌پردازد و سعی می‌کند همه ی ظواهر مدرنیته را در این آثار جای دهد: شهر به مثابه ی یک شخصیت (که تقریبا در بسیاری از آثارش این شهر تولوز است و اقلیم خاصش روی شخصیت ها و روند داستان تأثیر می‌گذارد)، مکان‌های عمومی نظیر میدان‌های ورزشی، رستوران ها و کافه ها و اتومبیل‌ها که جایگاه مهمی در آثار دوبوآ دارند و مثل پناهگاهی ظاهر می‌شوند که راوی در آنها ارتباطش را با واقعیتی قطع می‌کند که از دستش می گریزد. در آثار او، اتومبیل مثل محلی تسلی بخش در نظر گرفته می شود و یک اسباب بازی که کودکی را طولانی تر می کند. اگر حوادث دریایی جاده ای و هوایی را هم به این موارد اضافه کنیم که عناصر تکرار شونده دنیای داستانی ژان پل دوبوآ را می سازند، آثار او زندگی امروز اروپایی را با تما جزئیات آن به تصویر می‌کشند جزئیاتی که بعضاً غیر انسانی و باورناپذیرند.

کتاب‌ها