چارلز الیوت

آثار چارلز الیوت

چارلز الیوت(Charles H. Elliot) دكترروانشناس بالینی و بنیانگذار آكادمی شناخت درمانی است.در زمینه درمان اضطراب و اختلالات خلقی تخصص دارد. کتاب های" اختلال شخصیت مرزی به زبان ساده"و "اختلال وسواس به زبان ساده" از تالیفات اوست.

کتاب‌ها