پیتر اكونومی

آثار پیتر اكونومی

پیتر اکونومی(Peter Economy) در آمریکا متولد شد.او نویسنده و ویراستار است. وی بیش از 75 کتاب معتبر در زمینه کسب و کار را نوشته است. "مدیریت به زبان ساده " از تالیفات اوست.