ویلیام استایرن

آثار ویلیام استایرن

ویلیام استایرن رمان نویس آمریکایی در ۱۱ ژوئن ۱۹۲۵ متولد شد. این نویسنده برای نوشته‌هایش موفق به دریافت جایزه‌ی ادبی معتبر پولیتزر شده است. اولین رمان استایرن بخواب در تاریکی نام دارد که پس از انتشار در سال ۱۹۵۱ فوراً در مرکز توجه روشنفکران غرب قرار گرفت. ظلمت آشکار یکی دیگر از شاهکارهای این نویسنده است که هنوز در لیست پرفروش‌ترین کتاب‌های آمریکا قرار دارد.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط