والتر هینتس

آثار والتر هینتس

والتر هینتس در ۱۹ نوامبر ۱۹۰۶ در اشتوتگارت به دنیا آمد. او پس از سال ۱۹۶۰ به موضوعات ایران باستان علاقه شدیدی پیدا کرد و تا حد بسیار زیادی از مطالعات پیشین خود درباره تاریخ عصر جدید دست کشید. علاقه‌ی روزافزون هینتس از آن پس به مطالعه درباره‌ی تمدن و زبان‌های هخامنشیان و ایلام باستان منجر شد.

کتاب‌ها