نیل لوی

آثار نیل لوی

نیل لوی Neil Levy فیلسوف استرالیایی و استاد سرشناس دانشگاههای برجسته استرالیا و دانشگاه آکسفورد انگلستان است. او خودش را فیلسوفی معرفی می‌کند که با وجود نوشتن آثاری در حوزه های فراگیر فلسفه علاقه مند به نقطه هم پوشانی فلسفه ذهن روان شناسی و اخلاق است. لوی همچنین در حوزه های پژوهشی اراده و اختیار مسئولیت اخلاقی معرفت شناسی و اخلاق کاربردی آثاری پرشمار نوشته است. به طور کلی نوشته های پروفسور لوی به پیامدهای علوم بر اخلاق و عاملیت انسانها می پردازند


کتاب‌ها