نیكلاس كار

آثار نیكلاس كار

نیكلاس كار(Nicholas G. Carr) در سال 1959 در آمریکا متولد شد.او کتاب ها و مقالاتی در زمینه فناوری ، تجارت و فرهنگ منتشر کرده است." آنچه اینترنت با مغز ما می کند" نامزد نهایی جایزه پولیتزر شده است.