محمدعلی موحد

آثار محمدعلی موحد

محمدعلی موحد حقوق‌دان، نویسنده، مصحح، مترجم و پژوهشگر بزرگ ایرانی است. از آثار او می‌توان به خواب آشفته‌ی نفت، در حال و هوای حق و عدالت و درکشاکش دین و دولت... اشاره کرد.

کتاب‌ها