لیلی گلستان

آثار لیلی گلستان

لیلی گلستان، نویسنده، مترجم و نگارخانه دار ایرانی در سال 1323 در تهران به دنیا آمد. او فرزند ابراهیم گلستان، کارگردان و نویسنده مشهور ایرانی است. لیلی گلستان از جمله افرادی است که موفق شد فعل خواستن را صرف کند. وی برای رسیدن به اهداف خود، با تمام توان جنگید و با ناامیدی، تبعیض‌های جنسیتی، سنگ‌اندازی‌های مختلف و... مبارزه کرد. او در نهایت به خواسته‌هایش جامه‌ی عمل پوشاند و توانست توانایی‌های یک بانوی ایرانی را به همگان ثابت کند. او علاوه بر ترجمه‌‌ی آثار مختلف داستانی و غیرداستانی، تألیفات زیادی نیز از خود به جای گذاشته است. حال حیرت، آن چنان که بودیم، حکایت حال گفتگو با احمد محمود از جمله مهم ترین تالیفات وی است.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط