فرزانه عطشان آذربانی

آثار فرزانه عطشان آذربانی

خانم فرزانه عطشان آذربانی مدیر انتشارات عطشان عشق ، نویسنده و مترجم آثار فلسفی و روانشناسی است.او مجموعه کتاب های "تاروت" را تالیف کرده است."پیشگویی با کارت های کبیر تاروت" و "تاروت آینه روح" از تالیفات اوست.

کتاب‌ها