نورمن اسمال وود

آثار نورمن اسمال وود

(Norman Small Wood)من نیرویی برای رشد و تغییر مثبت هستم. در طول زندگی حرفه ای خود ، من به دنبال راه هایی برای شناسایی اختلال عملکرد فردی و سازمانی و اصلاح آن ریشه ای بوده ام. در دهه های تجربه خود ، من دریافته ام که گرچه ممکن است مردم مسئله نباشند ، اما آنها در قلب هر مسئله ای قرار دارند - بنابراین منطقی است که مردم نیز باید در قلب هر راه حل باشند.من در درک موضوعات پیچیده و ایجاد چارچوب ها و راه حل های سفارشی برای کمک به تیم های رهبری برای دستیابی به نتایج مبتنی بر چشم انداز ، مردم لذت می برم. من افراد و سازمانها را برای ایجاد مشارکتهای میان عملکردی آموزش می دهم ، به آنها کمک می کنم ارتباطات کارآمد ، انتظارات روشن و تصمیم گیری فعال را به دست آورند. تخصص من در جمع آوری ارزش استراتژیک منابع انسانی و رهبران در هر سطح است تا افراد را قادر به رسیدن به مراحل جدید موفقیت کند.
کلیه مطالب بالا به نقل از صفحه لینکدین نورمن اسمال وود Norm Smallwood می باشد.

کتاب‌ها