نادر خلیلی

آثار نادر خلیلی

نادر خلیلی نویسنده، مهندس معمار پس از پنج سال سفر و پژوهش با موتورسیکلت در روستاهای ایران کتاب تنها دویدن را نوشته است.

خلیلی مبتکر خانه های سرامیکی (گلتافتن)، متولد سال ۱۳۱۵ تهران است که تحصیلات و تجربیات خود را در ایران، ترکیه و آمریکا کسب کرده است. کتاب‌های تنها دویدن و خانه های سرامیکی او در سطح جهانی منتشر و تجدید چاپ شده است.

مهندس خلیلی برنده جوایز «تکنولوژی «ممتاز» از انستیتوی آرشیتکت های آمریکا و «طرح معماری از سازمان هنرهای ملی آن کشور و دریافت کننده تقدیرنامه از سازمان ملل متحد جهت اسکان برای محرومین جهان شده است.

 طرحهای پیشتاز خلیلی جهت اسکان بر روی کره ماه براساس فلسفه یکتایی ارکان (آب، باد، خاک و آتش) و معماری و شهرسازی سنتی کویری ایران چندین بار در کنفرانس‌های بین المللی فضایی ارائه و منتشر شده است.

(همچنین سال‌ها به عنوان استاد در دانشگاه معماری و مشاور هنرهای سنتی سرخ پوستان تدریس کرده است.)

کتاب‌ها