میشل فوکو

آثار میشل فوکو

پل میشل فوکو (Michel Foucault) فیلسوف، نظریه پرداز اجتماعی، مورخ اندیشه و منتقد ادبی فرانسوی است که بیشتر به خاطر نظریه‌اش درباره نسبت دانش و قدرت در جهان مشهور است. فوکو که به عنوان متفکری پست مدرن و پساساختارگرا شناخته می‌شود، این عنوان ها را رد می کرد و خود را منتقد تاریخ مدرنیته می‌خواند. "تاریخ جنون"، "تولد درمانگاه" و نظم اشیا" از آثار اوست.

کتاب‌ها
مقالات