مصطفی كمال پورتراب

آثار مصطفی كمال پورتراب

مصطفی کمال پورتراب تاریخ 23 شهریور ۱۳۰۳ در تهران متولد شد. او آهنگ ساز و مدرس موسیقی بود.وی در سال ۱۳۸۷ به عنوان چهره ماندگار موسیقی ایران انتخاب شد. کتاب "تئوری موسیقی"یکی از آثار پرفروش‌ اوست که به چاپ پنجاه و سوم نیز رسیده است .

کتاب‌ها