مرسه رودوردا

آثار مرسه رودوردا

مرسه رودورِدا ئی گورگوئی نویسنده اسپانیایی بود که به زبان کاتالان می‌نوشت. او به عنوان مهم‌ترین نویسنده معاصر به زبان کاتالان شناخته می‌شود، که این امر از طریق ارجاعات دیگر نویسندگان به اثرهایش و تأثیرات بین‌المللی آن با بیش از سی‌زبان ترجمه شده، آشکار می‌شود.

کتاب‌ها