محمود برآبادی

آثار محمود برآبادی

محمود برآبادی شهریور ۱۳۳۱ در شهر سبزوار به دنیا آمد. اولین کتابش حماسه‌ی کوچی در سال ۱۳۵۴ منتشر شد. او تاکنون چندین داستان کودک سه رمان نوجوان، چند فیلم نامه و تعدادی کتاب علمی و آموزشی برای بچه‌ها نوشته است. برآبادی چند دوره عضو هیئت مدیره‌ی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان نیز بوده است. کتاب داستان‌های تاریخی او در سال ۱۳۷۵ از سوی شورای کتاب کودک به عنوان کتاب برگزیده انتخاب شد. مجموعه کتاب مرجع ترافیک نیز در سال ۱۳۹۷ نامزد کتاب سال در بخش کتاب‌های علمی و آموزشی کودک و نوجوان شد. کتاب آبچلیک پاکوتاه به زبان‌های چینی و کره‌ای و کتاب‌های جوجه‌ی تنبل و دو قصه‌ی او به زبان انگلیسی ترجمه شده است.

کتاب‌ها