محمدجواد جدی

آثار محمدجواد جدی

محمدجواد جدی (متولد تهران، ایران) پژوهشگر، جواهرساز، خوشنویس و نویسنده حوزه‌های هنری خوشنویسی و مهرشناسی دارای مدرک ارزشیابی درجه یک هنری (دکتری) است. وی در انجمن خوشنویسان ایران تحصیل کرده است.

کتاب‌ها