مایکل هستینگز

آثار مایکل هستینگز

مایکل هستینگز روزنامه نگار و نویسنده همچنین ویراستار مجله رولینگ استون و خبرنگار بازفید بود. مایکل هستینگز در دهه ۲۰۰۰ گزارشگر جنگ عراق بود و همین او را به شهرت رساند. طی همین جنگ، او نامزد خبرنگارش، آندره‌آ پر هاموویچُ را در یک در\یری از دست داد. از همین رو هستینگز اولین کتاب خود را با نام عشقم را در بغداد از دست دادم: داستان جنگ مدرن نوشت، که خاطرات رابطه اش با پرهاموویچ است.

کتاب‌ها