مایکل سندل

آثار مایکل سندل

مایکل جی سندل درجه استادی در فلسفه سیاسی دارد و در حال حاضر استاد دانشگاه هاروارد است. سندل طی سال‌های اخیر وجهه ای به عنوان یکی از نابترین و بی شائبه ترین فلاسفه غرب به دست آورده و نویسندۀ چندین کتاب در باب فلسفه و عدالت است، از جمله: آنچه با پول نمی توان خرید مرزهای اخلاقی بازارها، عدالت کار درست کدام است؟ لیبرالیسم و محدودیت های عدالت و انسان بی نقص که همگی جزو پرفروشترین کتابها در سرتاسر جهان بوده اند.


کتاب‌ها
مطالب مرتبط