مایکل تالبوت

آثار مایکل تالبوت

مایکل تالبوت متولد 29 سپتامبر 1953 نویسنده آمریکایی چندین کتاب بود که با تشریح موازات عرفان باستان و مکانیک کوانتوم نشان می داد که جهان فیزیکی شبیه هولوگرام است. بر اساس تحقیقات و نتیجه گیری های  او تله پاتی و سایر پدیده های ماوراالطبیعه محصول این مدل هولوگرافیک واقعیت است. وی در اصل نویسنده داستان و داستان علمی بود. وی همچنین مقاله هایی را در The Village Voice و سایر نشریات ارائه داد. کتاب های غیر داستانی او شامل" عرفان و فیزیک جدید "، "فراتر از کوانتوم" و "جهان هولوگرافی" است.


کتاب‌ها
مطالب مرتبط