كارل گوستاو یونگ

آثار كارل گوستاو یونگ

كارل گوستاو یونگ تاریخ 26 ژانویه 1875 در سوییس متولد شد. او روانپزشک و روانکاو بود که "روانشناسی تحلیلی" را بنیان نهاد. فعالیت های یونگ در زمینه های روانپزشکی ، مردم شناسی ، باستان شناسی ، ادبیات ، فلسفه و مطالعات دینی تأثیرگذار بوده است. وی به مدت شش سال با زیگموند همکاری کرد."تحلیل رویا " یکی از برجسته ترین آثار اوست.


کتاب‌ها