عیسی كشاورز

آثار عیسی كشاورز

«عیسی کشاورز» متولد سال 1349 در نوشهر است.او دررشته‌ی  مديريت و برنامه‌ریزی فرهنگي مدرک دکترا دارد.مشاور و برنامه ریز کمپین های تبلیغاتی موسسه های فرهنگی می باشد."تبلیغات و فرهنگ" از آثار اوست.

کتاب‌ها