علی محمد افغانی

آثار علی محمد افغانی

علی‌محمد افغانی متولد سال۱۳۰۴ در کرمانشاه از نویسندگان نامدار ایرانی و نویسندهٔ رمان شوهر آهو خانم است. این رمان بسیار مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت زیرا هر صفحه رمانی که نوشته بود، برگی بود از زندگی واقعی مردم کوچه و بازار بود و یک رویداد مهم ادبی به شمار می آمد .کتاب به چاپ‌های بعدی نیز رسید. افغانی پس از "شوهر آهو خانم " رمان ۸۰۰ صفحه‌ای «شادکامان دره قره سو» را نوشت.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط