سی جی ادموندز

آثار سی جی ادموندز

سی جی ادموندز c. j. edmonds برای بسیاری از پژوهشگران ایرانی یک افسر ناشناخته بریتانیایی است که نامش در کتاب شناسی‌های مربوط به لرستان و کردستان آمده است. او با استعداد بود و بسیار با معلومات هم در خدمت کنسولی و هم در سمت افسر سیاسی باید برای موضوعات عملی و سیاسی و انسانی ای که رهنمون‌های مشخص و قاطع نداشت را محل پیدا می‌کرد. استنباط هوشمندانه ای از جامعه و سیاست ایرانی‌ها داشت در مورد استراتژی‌های محلی بینش خوبی بروز می داد و از گرایش‌های محافظه کارانه جامعه ایرانی در دوران انقلاب مشروطه به خوبی آگاه بود مقادیر هنگفت مدارک و اسنادی که در پرونده های ادموندز در آرشیوهای مرکز خاورمیانه دانشگاه سنت آنتونی آکسفورد نگهداری می‌شود گنجی است که تاریخ نویسان مدت‌ها به آن بی توجه بوده اند.

کتاب‌ها