سلمان امین

آثار سلمان امین

سلمان امین نویسنده طنز پزداز ایرانی است که کتاب‌های واقع‌‏گرایانه می نویسد و معضلات روز اجتماع را با زبان طنز بیان می کند.  او با کتاب " قلعه مرغی، روزگار هرم" توانست درسال 1392 برنده جایزه هوشنگ گلشیری شود. " اونی که نشسته از راست "،" انجمن نکبت‌زده‌ها "،" پدرکشتگی " و " بورس ‌باز " از آثار اوست.


کتاب‌ها
مطالب مرتبط