سارا جارویس

آثار سارا جارویس

سارا کارولین جارویس (Sarah Jarvis) تاریخ 3 دسامبر 1962در انگلستان متولد شده.او یک پزشک عمومی است که در Shepherd's Bush ، لندن ، انگلیس کار می کند و همچنین برای ارتقا  سلامت در رسانه های جمعی کار می کند. وی در Millfield تحصیل کرد و در ژوئیه 1986 از دانشگاه آکسفورد به عنوان پزشک پزشکی فارغ تحصیل شد.