رندال وود

آثار رندال وود

رندال وود نویسنده مجموعه محبوب جک رندال و همچنین مجموعه ای از داستان های کوتاه در دنیای جک رندال است. وود قبل از اینکه رمان نویس شود، سال های خود را در چندین شغل گذرانده است. او یک سرباز، یک بارمن، یک دانش آموز، یک معلم بوده است و در نهایت بخش عمده ای از حرفه حرفه ای خود را به عنوان یک پزشک پرواز گذرانده است. او با یافتن زمان بین ماموریت ها و تماس های 911، داستان هایی در مورد همکارانش می نوشت که اغلب مکان های عجیب و غریب و موقعیت های عجیبی را که آنها به آن فراخوانده بودند نشان می داد. او که هرگز جایگاه خود را پیدا نکرد، سرانجام به صدای کوچکی که در ذهنش بود گوش داد و اکنون تلاش خود را صرف نوشتن تمام وقت می کند.

کتاب‌ها