راب ویلسون

آثار راب ویلسون

راب ویلسون (Rob Willson) پزشک درمانگر رفتاری شناختی با بیش از بیست و پنج سال تجربه است. او در زمینه اختلال رفتار شناختی و اضطراب فعالیت می کند. وی در حال حاضر بیشتر وقت کار خود را بین درمان بیماران ، انجام تحقیقات ، نوشتن و آموزش تقسیم می کند. راب ویلسون برای بسیاری از روزنامه و مجله مقاله می نویسد.همچنین در چند برنامه ی رادیویی و  تلویزیونی نیز حضور داشته است. کتاب های پرفروش "درمان شناختی رفتاری به زبان ساده" و "غلبه بر اختلال وسواس اجباری" از تالیفات اوست.