دیوید رال

آثار دیوید رال

دیوید مایکل رال مورخ، مصرشناس اهل بریتانیا است. او مدیر سابق مطالعات علوم بین رشته ای است. او از سال 1980 چندین نظریه در مورد مصر باستان و اسرائیل بیان کرده است. از کتاب های ترجمه شده دیوید رال به فارسی میتوان به کتاب «ازعدن تا تبعید» اشاره کرد. او همچنین یک نوازنده و صدابردار و عضو گروه ماندالابند است.

کتاب‌ها