دن میلمن

آثار دن میلمن

دانیل جی میلمن (Dan Millman) تاریخ  22 فوریه 1946 در لس آنجلس آمریکا متولد شد. او نویسنده و مدرس در زمینه توسعه شخصی است. میلمن  17 کتاب تألیف کرده است که به 29 زبان ترجمه شده اند. وی بیشتر برای فیلم "جنگجوی صلح" (Peaceful Warrior) مشهور است. این فیلم  براساس زندگی خودش ساخته شده و برگرفته از یکی از کتاب های اوست.


کتاب‌ها
مطالب مرتبط