دزموند چام

آثار دزموند چام

دزموند چام در رولت سرخ پشت پرده به اصطلاح «معجزه اقتصادی» چینی را برملا می‌کند و فساد مالی رهبران حکومت را به تصویر می کشد... شرحی صادقانه و شجاعانه درباره آنچه که در راهروهای قدرت چین می گذرد.

کتاب‌ها