داریوش شایگان

آثار داریوش شایگان

زمینه های تخصصی دکتر شایگان شاید در یک نگاه خلاصه به نظر برسد اما وقتی به کتاب‌ها و مقالات ایشان نظر می افکنیم به گستردگی مباحث طرح شده پی می بریم از آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی تا افسون زدگی جدید از نقد آرای داراشکوه تا جستجوی فضاهای گمشده و پرسش درباره چندگانگی فرهنگی و اینکه آیا تهران مدینه ای تمثیلی است؟

متن بالا از کتاب شایگان به روایت شایگان به اهتمام علی دهباشی برداشت شده است.

کتاب‌ها