جیمز توئیمن

آثار جیمز توئیمن

جیمز توئیمن نویسنده شانزده کتاب از جمله رمز موسی و فرستادگان نور، نویسنده پرفروش نیویورک تایمز است و در سراسر جهان با نام تروبادور صلح شناخته می شود، که بسیاری به کشورهای در حال جنگ سفر کرده است تا دعاهای صلح 12 دین اصلی جهان را به اشتراک بگذارد. او در سال 1994 به موسیقی پرداخت. او توسط سازمان های صلح و حتی رهبران کشورهایی از جمله بوسنی، عراق، ایرلند شمالی، آفریقای جنوبی، سوریه و بسیاری از کشورهای دیگر دعوت شده است تا مدیتیشن های هماهنگ جهانی را در حالی که نبردها در اطراف او جریان داشت آغاز کند.

کتاب‌ها