جولیان یانگ

آثار جولیان یانگ

جولیان یانگ درس خوانده دانشگاه کمبریج و دانشگاه پیتسبورگ است استاد دانشکده علوم انسانی کنان در دانشگاه و یک فاریست استاد فلسفه دانشگاه اوکلند و استاد پژوهشگر افتخاری در دانشگاه تاسمانیا است. در مقام پژوهشگر فلسفه آلمانی در قرن‌های نوزدهم و بیستم نه کتاب نوشته است که تازه ترین آنها فلسفه دین نیچه است، و از او برای سخنرانی در دانشگاه‌ها و همایش‌های گوناگون در سراسر جهان دعوت شده است.

کتاب‌ها