جوآن استون و دیگران

آثار جوآن استون و دیگران

جوآن استون (Joanne stone)دکتر جوآن استون متخصص شناخته شده ای در زمینه داروهای جنینی مادران است.او همچنین محقق ، نویسنده  و مشاور بالینی نیز می باشد.او یکی از نویسندگان کتابهای Pregnancy for Dummies و The Pregnancy Bible است.