جمشید ملک پور

آثار جمشید ملک پور

جمشید ملک پور، نویسنده، پژوهشگر، کارگردان تئاتر و استاد ایرانی، یکی از چهره های مهم‌ و شناخته شده‌ در حوزه پژوهش درباره نمایش ایرانی است. جمشید ملک پور داری مدرک کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی از آمریکا و دکتری هنرهای نمایشی از استرالیا است. کتاب مرجع وسه جلدی ادبیات نمایشی در ایران، یکی از مهم ترین پژوهش های جامع درباره تاریخ نمایش در ایران، از این نویسنده است. گزیده ای از تاریخ نمایش در جهان و سیر تحول مضامین در شبیه خوانی، از دیگر پژوهش های اوست. جمشید ملک پور همچنین کارگردانی و اجرای نمایش های «پرومته در بند»، «مکبث»، «آنتیگون»، «اودیپ شهریار» و «افسانه اندوهی دلخراش» را در کارنامه کاری خود دارد. فیلمسازی را با ساخت فیلم «که یاران فراموش کردند» برای تلویزیون شروع کرد. جمشید ملک پور در فیلم های بلندی همچون «باد سرخ» و «دیدار» به عنوان کارگردان و نویسنده فیلمنامه حضور داشته است. او پیش از مهاجرت به استرالیا، کارگردان مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدرس مجتمع دانشگاهی هنر، دانشکده هنرهای زیبا و مرکز آموزش هنر بود. ملک پور از سال ۲۰۰۵ به عنوان استاد مهمان در دانشگاه گلف کویت تدریس می کند.

کتاب‌ها