جفری لیبرمن

آثار جفری لیبرمن

جفری لیبرمن (Jeffrey A. Liebermann) رئیس پیشین انجمن روانپزشکی آمریکا و استاد روانپزشکی در دانشگاه کلمبیا در دکترهای اعصاب تاریخ روانپزشکی را در چشم اندازی مدرن قرار می‌دهد تا دریافتی عمیق از سرگذشت آن به دست دهد.

(متن از کتاب دکترهای اعصاب)

کتاب‌ها