جسیکا او

آثار جسیکا او

جسیکا او، نویسنده چینی تبار ساکن ملبورن، اخیراً در صحنه ادبی استرالیا خوش درخشیده است. پدر بزرگش سال‌ها پیش از چین به مالزی مهاجرت کرد و بعد مادرش به استرالیا نقل مکان کرد. او که تجربه سال‌ها زندگی در اروپا را نیز از سر گذرانده، هیچ جایی را وطن خود نمی‌داند، از نظر او مفاهیم «احساس تعلق» و «وطن» آن چنان به سیاست گره خورده اند که از بار احساسی تهی شده اند. شاید هم به همین دلیل است که راوی او در این اثر از دریچه سفر به دنیا می نگرد.

کتاب‌ها