جان چیور

آثار جان چیور

جان چیور john cheever از نویسندگان نسل دوم آمریکاست. مجموعه داستان‌هایش شامل شصت و یک داستان کوتاه جایزه ی پولیتزر سال ۱۹۷۹ را نصیب او کرد و به عنوان یکی از مطرح ترین کوتاه نویسان معاصر شناخته شد چیور در داستان هایش به زندگی آدم‌های حومه ی شهر می پردازد. او را چخوف حومه ها نامیده اند.

کتاب‌ها