جان موریل

آثار جان موریل

جان موریل استاد فلسفه دین در کالج ویلیاماند مری در ویرجینیای آمریکاست سال‌هاست که در مقام یکی از برجسته ترین پژوهشگران و نظریه پردازان حوزه طنز شناخته می‌شود.

کتاب‌ها