جان بی آردن

آثار جان بی آردن

جان بی آردن (John B Arden)در تاریخ 23 آپریل 1951 متولد شده است. او مدرک دکترا خود را در رشته" سلامت روان بالینی جامعه" از دانشگاه روانشناسی نیومکزیکو دریافت کرده است.وی 13 کتاب از جمله درمان مبتنی بر مغز برزگسالان را تألیف کرده است.