تارا رضاپور

آثار تارا رضاپور

دکتر تارا رضاپور متولد 1366 است .او دارای دکترای تخصصی و فوق دکترای توانبخشی شناختی است .جایزه ای به او به عنوان محقق جوان توسط انجمن بین المللی پزشکی اعتیاد (ISAM) در سال 2017 اهدا شد.