م.مودب پور

آثار م.مودب پور

م. مؤدِب‌پور متولد سال ۱۳۳۷ با نام اصلی سید مرتضی مودب‌پور از نویسندگان رمان‌های معاصر ایرانی است. وی کتاب هایش را با لحن محاوره ای و نثر روان می نویسد. مودب پور اغلب نام های دخترانه برای کتاب هایش انتخاب می کند.فیلم سینمایی" انتخاب "به کارگردانی تورج منصوری بر اساس  یکی از رمان های او ساخته شد که موفقیتی کسب نکرد."گندم"،"رکسانا"،"یاسمین"،"پریچهر" ،"یلدا" و "شیرین" از آثار اوست.

کتاب‌ها