برونو موناری

آثار برونو موناری

برونو موناری، یکی از تأثیرگذارترین طراحان سده بیستم است، که به نگاه مخاطب عمق بخشیده و با بالابردن سطح آگاهی آنان چنان شوقی در ایشان برانگیخته است که توانسته اند پا را از قراردادهای روزمره و کلیشه های مرسوم فراتر بگذارند.


کتاب‌ها