باربارا کینگ سالور

آثار باربارا کینگ سالور

باربارا کینگ سالور نویسنده مشهور معاصر اهل آمریکا است. او به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان قرن بیستم توسط Writers Digest معرفی شد. او در سال 2000 نشان ملی علوم انسانی را دریافت کرد که بالاترین افتخار کشورآمریکا برای خدمات هنری و ادبی است. تحسین منتقدان برای کتاب های او جوایز متعدد از انجمن کتابفروشان آمریکا و انجمن کتابخانه آمریکا و بسیاری دیگر به ارمغان آورده است.

مقالات