باب هارتمن

آثار باب هارتمن

باب هارتمن به مدت ۳۰ سال یک داستان‌گوی حرفه‌ای بوده است. وی کشیشی رسمی است و بیش از ۷۰ کتاب برای کودکان و بزرگان نوشته است، بسیاری از آن‌ها بازگویی‌های داستان‌ها و متون کتاب مقدس بوده‌اند.

مقالات