باب نلسون

آثار باب نلسون

باب نلسون(Bob Nelson) بنیانگذار و رئیس شرکت Nelson Motivation است که به سازمانها برای بهبود شیوه های مدیریتی و برنامه های خود مشاوره می دهد. بسیاری از کتاب های او بیش از پنج میلیون نسخه به فروش رفته و به 37 زبان ترجمه شده است. "1001 راه برای پاداش دادن به کارمندان" و " 1001 راه برای انرژی بخشیدن به کارمندان " در چهار سال گذشته در لیست پرفروش ترین هفته تجارت بوده است.او در رسانه های مانند نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال حضور داشته است.