اندرو هرون

آثار اندرو هرون

اندرو هرون(Andrew Heron) یکی از متخصصان طراحی جداول سودوکو و کاکورو است .او همچنین  در زمینه گردآوری این بازی معمایی برای روزنامه ها و مجلات سرتا سر جهان فعالیت می کند."سودوکو به زبان ساده " از آثار اوست.


کتاب‌ها